หน้าหลัก  
  โครงสร้างองค์กร  
  ทำเนียบบุคลากร  
  อำนาจหน้าที่  
  ประมวลภาพกิจกรรม  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
  งบแสดงสถานะการเงิน  
  เอกสารดาวน์โหลด  
  ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง  
  เกร็ดความรู้  
   
 
 
   

  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดปัตตานี
[ 02 เมษายน 2563 เวลา 11:03:40 ]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในตลาดเทศวิวัฒน์ 2 (ตลาดโต้รุ่ง)
[ 02 เมษายน 2563 เวลา 11:02:59 ]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การประมูลให้เช่าอาคารตึกแถวขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
[ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 16:18:38 ]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การประมูลให้เช่าพื้นที่ในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดปัตตานี (ติดตั้งตู้บริการเติมเงิน) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
[ 02 ตุลาคม 2562 เวลา 02:53:11 ]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การประมูลให้เช่าพื้นที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดปัตตานี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
[ 02 ตุลาคม 2562 เวลา 02:41:57 ]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด
[ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:34:02 ]
 
   

  รายงานรับ-จ่ายเงิน (เฉพาะการ) ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนมีนาคม 2563
[ 01 พฤษภาคม 2563 เวลา 07:47:18 ]
 
  รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนมีนาคม 2563
[ 01 พฤษภาคม 2563 เวลา 07:46:39 ]
 
  งบทดลอง (เฉพาะการ) ปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
[ 01 พฤษภาคม 2563 เวลา 07:45:53 ]
 
  งบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
[ 01 พฤษภาคม 2563 เวลา 07:44:25 ]
 
  งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากรายรับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 2 ( 1 มกราคม 2563 - 31 มีนาคม 2563 )
[ 01 พฤษภาคม 2563 เวลา 07:43:16 ]
 
  รายงานรับ-จ่ายเงิน (เฉพาะการ) ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
[ 02 เมษายน 2563 เวลา 14:36:12 ]
 
   

   

  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์
[ 12 มีนาคม 2563 เวลา 13:52:33 ]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม (ก่องช่าง)
[ 02 มีนาคม 2563 เวลา 15:44:06 ]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม (ก่องช่าง)
[ 02 มีนาคม 2563 เวลา 15:43:28 ]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยาง CMS-2h) จำนวน ๑๐๐ ถัง
[ 02 มกราคม 2563 เวลา 14:24:59 ]
 
  แบบแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (กองช่าง)
[ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 00:20:33 ]
 
  แบบแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (สำนักปลัดฯ)
[ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 06:56:05 ]
 
   
   
  นางรัชนี พวงนาค  
  หัวหน้าฝ่ายบัญชี
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองคลัง
 

   
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]