หน้าหลัก  
  โครงสร้างองค์กร  
  ทำเนียบบุคลากร  
  อำนาจหน้าที่  
  ประมวลภาพกิจกรรม  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
  งบแสดงสถานะการเงิน  
  เอกสารดาวน์โหลด  
  ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง  
  เกร็ดความรู้  
   
 
 
   

  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดปัตตานี
[ 02 เมษายน 2563 เวลา 11:03:40 ]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในตลาดเทศวิวัฒน์ 2 (ตลาดโต้รุ่ง)
[ 02 เมษายน 2563 เวลา 11:02:59 ]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การประมูลให้เช่าอาคารตึกแถวขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
[ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 16:18:38 ]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การประมูลให้เช่าพื้นที่ในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดปัตตานี (ติดตั้งตู้บริการเติมเงิน) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
[ 02 ตุลาคม 2562 เวลา 02:53:11 ]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การประมูลให้เช่าพื้นที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดปัตตานี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
[ 02 ตุลาคม 2562 เวลา 02:41:57 ]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด
[ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:34:02 ]
 
   

  รายงานรับ-จ่ายเงิน (งบเฉพาะการ) ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนสิงหาคม 2563
[ 11 กันยายน 2563 เวลา 10:16:30 ]
 
  รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนสิงหาคม 2563
[ 11 กันยายน 2563 เวลา 10:16:15 ]
 
  งบทดลอง (เฉพาะการ) ปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563
[ 11 กันยายน 2563 เวลา 10:15:57 ]
 
  งบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563
[ 11 กันยายน 2563 เวลา 10:15:37 ]
 
  รายงานรับ-จ่ายเงิน (งบเฉพาะการ) ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
[ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 18:15:59 ]
 
  รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
[ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 18:15:34 ]
 
   

   

  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2563 - มีนาคม 2563)
[ 25 กันยายน 2563 เวลา 15:07:38 ]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2562)
[ 25 กันยายน 2563 เวลา 15:07:03 ]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม 2562 - กันยายน 2562)
[ 25 กันยายน 2563 เวลา 15:06:01 ]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน 2562 - มิถุนายน 2562)
[ 25 กันยายน 2563 เวลา 15:05:27 ]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2562 - มีนาคม 2562)
[ 25 กันยายน 2563 เวลา 15:04:34 ]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม (สำนักปลัดฯ)
[ 25 กันยายน 2563 เวลา 14:24:43 ]
 
   
   
  นางรัชนี พวงนาค  
  หัวหน้าฝ่ายบัญชี
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองคลัง
 

   
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]