หน้าหลัก  
  โครงสร้างองค์กร  
  ทำเนียบบุคลากร  
  อำนาจหน้าที่  
  ประมวลภาพกิจกรรม  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
  งบแสดงสถานะการเงิน  
  เอกสารดาวน์โหลด  
  ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง  
  เกร็ดความรู้  
   
 
 
   

  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด
[ 05 กันยายน 2561 เวลา 13:43:37 ]
 
  ประชาสัมพันธ์ .. โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ประจำปี ๒๕๖๐
[ 24 มีนาคม 2560 เวลา 15:09:13 ]
 
   

  งบแสดงฐานะการเงิน (งบเฉพาะการ) ปี 2561
[ 06 พฤศจิกายน 2561 เวลา 01:10:25 ]
 
  งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2561
[ 06 พฤศจิกายน 2561 เวลา 01:02:48 ]
 
  งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากรายรับ ปี 2561
[ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 11:53:44 ]
 
  งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากรายรับ ปี 2560
[ 24 เมษายน 2561 เวลา 15:19:10 ]
 
  งบแสดงฐานะการเงิน (งบเฉพาะการ) ปี 2560
[ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08:31:10 ]
 
  งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2560
[ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08:30:50 ]
 
   

   

  แบบแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
[ 07 ธันวาคม 2561 เวลา 10:49:48 ]
 
  แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๑)
[ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 09:27:24 ]
 
  โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
[ 09 ตุลาคม 2561 เวลา 11:58:20 ]
 
  โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดปัตตานี
[ 04 ตุลาคม 2561 เวลา 15:40:14 ]
 
  โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดปัตตานี
[ 04 ตุลาคม 2561 เวลา 15:39:35 ]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การประมูลให้เช่าร้านค้าบริเวณอุทยานน้ำตกทรายขาวขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
[ 21 กันยายน 2561 เวลา 08:00:44 ]
 
   
   
  นางรัชนี พวงนาค  
  หัวหน้าฝ่ายบัญชี
รักษาราชการแทน
 
  ผู้อำนวยการกองคลัง  

   
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]