หน้าหลัก  
  โครงสร้างองค์กร  
  ทำเนียบบุคลากร  
  อำนาจหน้าที่  
  ประมวลภาพกิจกรรม  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
  งบแสดงสถานะการเงิน  
  เอกสารดาวน์โหลด  
  ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง  
  เกร็ดความรู้  
   
 
 
   

  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การประมูลให้เช่าอาคารตึกแถวขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
[ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 16:18:38 ]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การประมูลให้เช่าพื้นที่ในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดปัตตานี (ติดตั้งตู้บริการเติมเงิน) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
[ 02 ตุลาคม 2562 เวลา 02:53:11 ]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การประมูลให้เช่าพื้นที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดปัตตานี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
[ 02 ตุลาคม 2562 เวลา 02:41:57 ]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด
[ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:34:02 ]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด
[ 05 กันยายน 2561 เวลา 13:43:37 ]
 
  ประชาสัมพันธ์ .. โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ประจำปี ๒๕๖๐
[ 24 มีนาคม 2560 เวลา 15:09:13 ]
 
   

  รายงานรับ-จ่ายเงิน (เฉพาะการ) ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนมกราคม 2563
[ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09:06:50 ]
 
  รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนมกราคม 2563
[ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09:06:27 ]
 
  งบทดลอง (เฉพาะการ) ปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 มกราคม 2563
[ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09:05:47 ]
 
  งบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 มกราคม 2563
[ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09:04:59 ]
 
  รายงานรับ-จ่ายเงิน (เฉพาะการ) ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนธันวาคม 2562
[ 24 มกราคม 2563 เวลา 10:34:38 ]
 
  รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนธันวาคม 2562
[ 24 มกราคม 2563 เวลา 10:34:19 ]
 
   

   

  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยาง CMS-2h) จำนวน ๑๐๐ ถัง
[ 02 มกราคม 2563 เวลา 14:24:59 ]
 
  แบบแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (กองช่าง)
[ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 00:20:33 ]
 
  แบบแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (สำนักปลัดฯ)
[ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 06:56:05 ]
 
  แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
[ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 02:14:36 ]
 
  โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดปัตตานี
[ 04 ตุลาคม 2562 เวลา 00:47:13 ]
 
  โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดปัตตานี
[ 04 ตุลาคม 2562 เวลา 00:46:40 ]
 
   
   
  นางอุใหม หมัดอาด้ำ  
  ผู้อำนวยการกองคลัง  

   
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]