หน้าหลัก  
  โครงสร้างองค์กร  
  ทำเนียบบุคลากร  
  อำนาจหน้าที่  
  ประมวลภาพกิจกรรม  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
  งบแสดงสถานะการเงิน  
  เอกสารดาวน์โหลด  
  ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง  
  เกร็ดความรู้  
   
 
 
ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ ชื่อเอกสาร ไฟล์
44. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพิ่มเติม (กองช่าง) [ 01 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:32:52 ]
43. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม (ก่องการศึกษาฯ) [ 04 มิถุนายน 2563 เวลา 20:33:28 ]
42. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ [ 12 มีนาคม 2563 เวลา 13:52:33 ]
41. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม (ก่องช่าง) [ 02 มีนาคม 2563 เวลา 15:44:06 ]
40. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม (ก่องช่าง) [ 02 มีนาคม 2563 เวลา 15:43:28 ]
39. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยาง CMS-2h) จำนวน ๑๐๐ ถัง [ 02 มกราคม 2563 เวลา 14:24:59 ]
38. แบบแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (กองช่าง) [ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 00:20:33 ]
37. แบบแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (สำนักปลัดฯ) [ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 06:56:05 ]
36. แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ [ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 02:14:36 ]
35. แบบแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม) [ 25 กันยายน 2562 เวลา 02:33:32 ]
34. แบบแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม) [ 18 กันยายน 2562 เวลา 05:51:18 ]
33. แบบแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ [ 07 ธันวาคม 2561 เวลา 10:49:48 ]
32. แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๑) [ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 09:27:24 ]
31. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การประมูลให้เช่าร้านค้าบริเวณอุทยานน้ำตกทรายขาวขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี [ 21 กันยายน 2561 เวลา 08:00:44 ]
30. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การประมูลให้เช่าอาคารตึกแถว ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี [ 21 กันยายน 2561 เวลา 08:00:04 ]
29. แบบแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๕ [ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 09:11:01 ]
28. แบบแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๔ [ 01 สิงหาคม 2561 เวลา 20:10:52 ]
27. แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๑) [ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 10:34:41 ]
26. แบบแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๓ [ 07 พฤษภาคม 2561 เวลา 14:36:01 ]
25. แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๑) [ 03 พฤษภาคม 2561 เวลา 08:47:12 ]
24. แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๐) [ 01 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08:17:11 ]
23. แบบแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) [ 18 ธันวาคม 2560 เวลา 11:46:43 ]
22. แบบแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) [ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 15:33:22 ]
21. แบบแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ [ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08:21:37 ]
20. แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๐) [ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 13:58:05 ]
19. แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๐) [ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 11:44:20 ]
18. แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๐) [ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 10:33:22 ]
17. แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๙) [ 16 มกราคม 2560 เวลา 14:49:20 ]
16. แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๙) [ 03 พฤศจิกายน 2559 เวลา 11:06:00 ]
15. แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๙) [ 02 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15:55:03 ]
 
 
ทั้งหมด 44 หัวข้อ
  1  2
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]