หน้าหลัก  
  โครงสร้างองค์กร  
  ทำเนียบบุคลากร  
  อำนาจหน้าที่  
  ประมวลภาพกิจกรรม  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
  งบแสดงสถานะการเงิน  
  เอกสารดาวน์โหลด  
  ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง  
  เกร็ดความรู้  
   
 
 
ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ ชื่อเอกสาร ไฟล์
63. รายงานรับ-จ่ายเงิน (เฉพาะการ) ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนมิถุนายน 2563 [ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 19:05:30 ]
62. รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนมิถุนายน 2563 [ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 19:05:03 ]
61. งบทดลอง (เฉพาะการ) ปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 [ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 19:04:31 ]
60. งบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 [ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 19:03:57 ]
59. งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากรายรับ ปี 2563 ( 1 ตุลาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563 ) [ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 19:03:11 ]
58. รายงานรับ-จ่ายเงิน (เฉพาะการ) ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 [ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 01:02:52 ]
57. รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 [ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 01:02:32 ]
56. งบทดลอง (เฉพาะการ) ปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 [ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 01:01:55 ]
55. งบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 [ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 01:01:23 ]
54. รายงานรับ-จ่ายเงิน (เฉพาะการ) ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนเมษายน 2563 [ 04 มิถุนายน 2563 เวลา 20:30:47 ]
53. รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนเมษยน 2563 [ 04 มิถุนายน 2563 เวลา 20:30:24 ]
52. งบทดลอง (เฉพาะการ) ปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 [ 04 มิถุนายน 2563 เวลา 20:30:05 ]
51. งบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 [ 04 มิถุนายน 2563 เวลา 20:29:38 ]
50. รายงานรับ-จ่ายเงิน (เฉพาะการ) ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนมีนาคม 2563 [ 01 พฤษภาคม 2563 เวลา 07:47:18 ]
49. รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนมีนาคม 2563 [ 01 พฤษภาคม 2563 เวลา 07:46:39 ]
48. งบทดลอง (เฉพาะการ) ปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 [ 01 พฤษภาคม 2563 เวลา 07:45:53 ]
47. งบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 [ 01 พฤษภาคม 2563 เวลา 07:44:25 ]
46. งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากรายรับ ปี 2563 ( 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563 ) [ 01 พฤษภาคม 2563 เวลา 07:43:16 ]
45. รายงานรับ-จ่ายเงิน (เฉพาะการ) ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 [ 02 เมษายน 2563 เวลา 14:36:12 ]
44. รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 [ 02 เมษายน 2563 เวลา 14:35:53 ]
43. งบทดลอง (เฉพาะการ) ปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 [ 02 เมษายน 2563 เวลา 14:35:29 ]
42. งบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 [ 02 เมษายน 2563 เวลา 14:34:55 ]
41. รายงานรับ-จ่ายเงิน (เฉพาะการ) ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนมกราคม 2563 [ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09:06:50 ]
40. รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนมกราคม 2563 [ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09:06:27 ]
39. งบทดลอง (เฉพาะการ) ปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 [ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09:05:47 ]
38. งบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 [ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09:04:59 ]
37. รายงานรับ-จ่ายเงิน (เฉพาะการ) ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนธันวาคม 2562 [ 24 มกราคม 2563 เวลา 10:34:38 ]
36. รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนธันวาคม 2562 [ 24 มกราคม 2563 เวลา 10:34:19 ]
35. งบทดลอง (เฉพาะการ) ปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 [ 24 มกราคม 2563 เวลา 10:33:58 ]
34. งบทดลอง ปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 [ 24 มกราคม 2563 เวลา 10:33:20 ]
 
 
ทั้งหมด 63 หัวข้อ
  1  23
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]